Lesing Fra 2000 til 2003 forventes det at det vil bli generert mer informasjon på jorden enn de siste 300 000 årene. Bare i 1999 vokste den globale databasen med 1, 5 exabyte til omtrent 12 exabyte eller 12 millioner terabyte, med en terabyte som tilsvarer omtrent volumet på en million bøker. Dette ble beregnet av forskere fra School of Information Management & Systems (SIMS) ved Berkeley University of California i en nylig publisert studie.

Emnet for studien var de globalt eksisterende datamengdene, som eksisterer i trykt form og er lagret på optiske eller magnetiske medier eller sendt på TV og radio. Forskerne fant at bare 0, 003 prosent av verdens tilgjengelige data er på papir. Det meste av informasjonen lagres i digital form på spesielle datamedier. Nye data blir i økende grad generert i digital form, noe som ifølge forskerne vil utløse et boom i etterspørsel etter lagringsmedier og datastyringskonsepter. Private husstander jobber nå også hardt for å øke datamengden takket være nye tekniske alternativer som PC, Internett og e-post.

Studien med tittelen Hvor mye informasjon finner du på SIMS-websidene.

Almut Bruschke-Reimer og SIMS

utstilling

© science.de

Anbefalt Redaksjonens