Lesing av et daglig aspirin kan redusere risikoen for hjerteinfarkt hos tre fjerdedeler av hjertepasienter ved å redusere klumpen på blodplatene. Hvorfor aspirin ikke beskytter det andre kvartalet hjertepasienter, har forskere fra University of Maryland nå funnet ut. De antyder at høyt kolesterol i blodet senker effekten av aspirin.

"Vi vet at aspirin beskytter mot hjertesykdommer, ? sier Michael Miller fra University of Maryland Medical Center. "Så vi foreskriver aspirin til våre pasienter, men de måler ikke effektiviteten. Denne studien viser at aspirin ikke alltid hjelper, spesielt ikke hos personer med høyt kolesterol. Mens tidligere forskning har koblet høye kolesterolnivåer direkte til økt vedheft av blodplater, er dette første gang blodplater er blitt screenet hos pasienter med forhøyede blodlipider og aspirininntak. Konklusjon: "Pasienter som ikke tar aspirin kan trenge å bruke en høyere dose eller ta mer aggressive måter å senke kolesterolet?" sier Miller.

Kirsten Lindloff

© science.de

Anbefalt Redaksjonens