lese høyt

ATTO står for Amazonian Tall Tower Observatory, på tysk om High Tower Observatory i Amazonas. Totalt 325 meter måler tårnetkoblingen, som nå er innviet. Hensikten: Høyt over trærne er tårnet å måle klimautviklingen i den brasilianske regnskogen. I det tysk-brasilianske fellesprosjektet samler moderne måleinstrumenter inn data daglig, som er integrert i modeller for klimautvikling. Forskere fra forskjellige Max Planck-institusjoner håper å få mer pålitelig informasjon om utviklingen av atmosfæren.

Foto: Stefan Wolff / MPI for kjemi

© science.de
Anbefalt Redaksjonens