lese høyt

En fersk analyse av satellittbilder viser at det snødekte området av Grønland gradvis har blitt mørkere i løpet av de to siste tiårene og smelter raskt, slik dette flyfoto av Grønland viser. Som forskere rundt Marco Tedesco fra Columbia University oppdaget, er smelten assosiert med de verdensomspennende forhøyede temperaturene. Den mørke snøflaten forbedrer fortsatt denne effekten.

Tedesco og kollegene hans har undersøkt hvordan denne effekten oppnås: I spesielt varme somre med lite skydekke treffer flere solstråler isen og får den til å smelte. Når de øverste snølagene har forsvunnet, dukker eldre lag opp, mer skitne av sot og støv. Den mørkere overflaten absorberer da ikke bare mer sollys, men den smeltede snøen forsterker denne effekten: så snart vinterisen smelter igjen om vinteren, produserer den grove isklumper, som reflekterer mindre sollys enn et kontinuerlig snødekke. Som et resultat varmes de eksisterende snømassene opp til slutt - og akselererer smelten.

Denne trenden vil trolig fortsette ifølge Marco Tedesco. Utviklingen bør også ha betydning over hele verden, ettersom økende smeltevann også øker havnivået, noe som igjen påvirker marin økologi og strømmer.

Foto: Marco Tedesco / Lamont-Doherty Earth Observatory Display

© science.de - Ruth Roebuck / Karin Schlott
Anbefalt Redaksjonens