Dance in a Virtual Reality Scenario with a Robot: Projeksjonen i glassene viser betrakteren en menneskelig dansepartner. Foto: Andreas Schweinberger / TU München
Les høyt Et europeisk forskerteam har klart å gjøre virtuelle objekter håndgripelige og "teleportere" dem til et annet sted. Med den nye Virtual Reality (VR) applikasjonen er objekter og mennesker ikke bare tredimensjonale i smarte briller: operatøren kan også bevege seg, føle og samhandle med dem. Den nye teknologien fra EU-prosjektet Immersence skal brukes i underholdningsindustrien, medisinsk fjernbehandling og industriell design. "Vi vet at VR-applikasjoner er desto mer realistiske, jo flere sanser er inkludert i den virtuelle opplevelsen og desto mer samhandling finner sted, " forklarer Andreas Schweinberger fra det tekniske universitetet i München. "Når det gjelder å se og lytte, har det vært langt fremskritt de siste årene. Nå er neste trinn å tillate berøring i det kunstige datarommet. "Forskere ved Immersence-prosjektet ved ni europeiske universiteter utviklet et haptisk grensesnitt mellom mennesker og maskiner som består av en robotarm med et kontaktpunkt. Hvis det kommer i kontakt med et objekt, har brukeren også en følelse av å berøre objektet. "Denne teknologien er nettopp utvidet med et annet kontaktpunkt fra en av våre samarbeidspartnere, Universidad Politécnica de Madrid, " sier Schweinberger. "Da kan objektet også gripes med en virtuell hånd."

Med en annen teknologi kan det være reelle objekter? for eksempel en kopp eller en boks? skanne tredimensjonalt og transformere til virtuelle objekter. Disse kan deretter overføres digitalt over lange avstander og sees på destinasjonen med VR-briller og berøres og flyttes via et haptisk grensesnitt. Så forskerne skannet i et eksperiment, en fluffy grønn lekefrosk, som deretter kunne kjærtegnes av en virtuell seer.

TU München-teamet utviklet også en mobil robotplattform med to armer som kan brukes som en virtuell dansepartner. Så forskerne programmerte først kreftene, balansen og bevegelsene til en menneskelig danser og overførte dem til roboten. Hvis en testperson bruker VR-briller, ser han en dansepartner av det motsatte kjønn foran seg og kan danse med roboten på samme tid.

Med prosjektresultatene ønsker forskerne å gi dataspill en ny, realistisk dimensjon. Imidlertid er det også mange seriøse bruksområder: Primært bør roboter jobbe bedre med mennesker, men leger kan behandle pasienter på denne måten selv over lange avstander, forklarer Schweinberger. I tillegg til fysioterapeuter som bruker disse virtuelle applikasjonene for trening og rehabilitering, er industrielle designere også en målgruppe: De utveksler taktile modeller av designene sine over Internett. utstilling

Andreas Schweinberger (Tekniske universitet i München) et al .: Informasjonstjeneste IKT-resultater ddp / science.de? Christine Amrhein

© science.de

Anbefalt Redaksjonens