lese høyt

Kan vi introdusere deg? Dette er Neopalpa donaldtrumpi, en møll fra familien av palmemøller . Entomologen Vazrick Nazari fra den kanadiske nasjonale insamlingen av insekter, arachnider og nematoder har oppdaget denne hittil helt ukjente møllen i gamle museumssamlinger og forsterket med navnet til den nye USAs president Donald Trump. Hvorfor, det er klart: Fem millimeter møllen og den 45. amerikanske presidenten har et fremtredende trekk til felles, en blond Dachfrisur. Imidlertid er det en klar forskjell mellom de to: I Neopalpa donaldtrumpi består den fasjonable hodeplaggen av skalaer. Hvorvidt Donald Trump også har på seg det i hovedhåret, er ikke kjent ennå.

Mølen har absolutt potensialet til å bli et symbol på fred og allianse. Neopalpa donaldtrumpi er utbredt i både USA og Mexico, nærmere bestemt i Sør-California og den meksikanske staten Baja California. Hun er en lovlig pendler over landegrensene.

Oppdageren deres Vazrick Nazari valgte artsnavnet for å rette oppmerksomheten mot små dyrearter. Etter hans syn fremhever funnet av møllen i tett befolket og ellers godt undersøkt Sør-California viktigheten av å "beskytte skjøre naturtyper som fremdeles har ukjente og truede arter."

Hvorvidt møllen har tjent æren av å bli oppkalt etter Donald Trump, vil bli avslørt i løpet av de neste månedene. utstilling

Foto: Vazrick Nazari

© science.de - Martin Vieweg / Karin Schlott
Anbefalt Redaksjonens