lese høyt

"Bureau d'Adresse" i Paris ser ut til å ha vært det første offisielle kontaktpunktet for arbeidssøkere. Mot en avgift ble folk villige til å jobbe hos arbeidsgivere. Det som var nytt med denne institusjonen var fremfor alt det faktum at den hadde base på et fast sted, fordi det var flere former for stillingsplassering i det førindustrielle Europa i lang tid. I middelalderen måtte laugene gi en av hovedoppgavene sine også meklingstjenester: Hvis en reisende reisemann et sted, henviste han den guild som var kompetent til potensielle arbeidsgivere blant medlemmene. Også såkalt "feeder" laget med offisiell tillatelse en forbindelse mellom arbeidssøkere og handelsmenn, og til slutt var varene "arbeid" som handles i offentlige markeder. Men i motsetning til disse ganske uforpliktende ansettelsesbyråene, viser Paris-kontoret seg som et annet middel til å overvåke de fattige og migrantene, fordi alle arbeidsløse fremmede fra 1639 måtte melde seg der. Kontroll og velferd - to sider av den samme mynten.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens