lese høyt

Man kunne godt snakke om stamfaren til BRAVO: "Lilliputanian Magazine", hvis første utgave dukket opp 2. juni 1751 i London, var den første månedlige journal i verden, som eksplisitt ble adressert til unge mennesker. Forlaget John Newberry hadde satt sammen en fargerik blanding for de 144 sidene i den første utgaven. "Gåter og musikk, vold, giganter og en tydelig forplantet moral - det var blandingen som tilbys av det nye magasinet, " skriver den beste kjenneren til denne tidlige ungdomspressen, Kirsten Drotner. Spesielt historiene i magasinet rettet mot å heve ungdommelig leseres moralske og moralske tilstand. For eksempel "Adventure of Master Tommy Trusty, der han redder frøken Biddy Johnson fra tyvene, som de bare vil myrde." 4000 stykker ble skrevet ut fra den første utgaven, og prisen var 3 kroner. Månedlig show var planlagt - men bare to flere nummer fulgte. Newberry ga opp prosjektet, årsakene er i mørket. Det kunne ikke ha vært på grunn av mangel på etterspørsel, for i årene etter ble nye titler for denne målgruppen lansert på markedet. Og det til i dag.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens