lese høyt

Egentlig forkynte Köln-kardinal på slutten av året 1946 på alle ti bud. Men de samlet, sultne og sultne menneskene i kirken hadde bare ører for dette syvende budet: "Vi lever i tider hvor til og med individet kan ta det han trenger for å opprettholde sitt liv og helse i tider med nød han kan ikke oppnå det på noen annen måte gjennom sitt arbeid eller ved å spørre. ”Nøkternt var dette ikke annet enn en legitimering av kullkoagelen. Slik forsto folket i Köln, som led av den bitende kulden, det - og det var slik de britiske okkupasjonsmaktene forsto det. Frings måtte rettferdiggjøre seg selv før okkupasjonsmaktene, fordi hans "gyldne bro mellom lovlig og hverdagsmoral" fikk konkrete konsekvenser: Under slagordet "Mir jon fringsen" fikk Köln nidkjær selvhjelp og opererte på kulltogene. Frings hakket ikke saken før representantene for den militære regjeringen 14. januar. Tvert imot. Han fremhevet enda tydeligere et argument som også skjedde i nyttårsaften, men hadde satt spenningen i "Fringsen": Mangel på drivstoff er på ingen måte generelt mangel, Frings insinuert, alt dette skjer "bare til hans overbevisning Kardinal var tydeligvis ikke bare opptatt av å hjelpe sauene sine ut av den moralske fellen, men snarere med å holde dem i aksjon mot okkupasjonsmaktens regelverk.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens