lese høyt

Det var egentlig bare et hjelpemiddel til et annet prosjekt - men "forsøket på en latin nomenklatur for kjemi, i henhold til elektrisk-kjemiske synspunkter", utgitt av den svenske kjemikeren og polymaten Jöns Jacob Berzelius 10. september 1811, ble en de viktigste grunnlagene for kjemisk forskning over hele verden. Berzelius var allerede en kjent forsker i kongeriket på den tiden og hadde kort tid før fått ordren om å skaffe den nye utgaven av den svenske "Pharmacopeia", en katalog over medisiner. Imidlertid innså han raskt at de hittil vanlige navnene på de kjemiske elementene og forbindelsene på ingen måte var unike - og dette kan bety, i stedet for den ønskede kuren, en dødelig forgiftning. Derfor erstattet Berzelius de til tider veldig poetiske klingende begrepene som "Hornsilver", "Pike Luster King" eller "fire air" med en systematisk nomenklatur. Han stolte på latin og introduserte også de første bokstavene i begrepene som navn. Det er derfor opp til Berzelius at oksygen i dag fører til O og hydrogen til H som forkortelse.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens