Les opp Den tyske Forbundsdagen startet torsdag et pilotprosjekt om "elektronisk demokrati". For første gang vil lovforslaget ikke bare gi et parlament råd, men kan også sameksistere over internett. Initiativtaker er underutvalget Nye medier fra Forbundsdagen, som ønsker å utforske sjansene for "e-demokrati" på eksempelet med gjeldende lovverk for modernisering av informasjonsretten. For endring av den føderale databeskyttelsesloven og loven om frihet til informasjon, skal ikke bare foredragsholdere for uttalere, men også resultatene fra ekspertuttalelsene, holdningene til Forbundsdag-fraksjonene og uttalelsene fra foreningene publiseres på Internett og fremfor alt settes opp til diskusjon.

Avgjørende faktor for prosjektet er den interaktive utvekslingen. Hver innbygger kan delta under www.bundestag.de eller www.elektronische-demokratie.de i diskusjonen rundt organisering av en moderne informasjonsrett for kunnskaps- og informasjonssamfunnet.

Ansvarlig for prosjektet fra Forbundsdagen er "redaksjonskonferansen" i underutvalget Nye medier ledet av stedfortreder Jörg Tauss. Prosjektet er vitenskapelig ledsaget av Institute for Public Law ved University of Frankfurt. Institutt for journalistikk ved Universitetet i Münster under ledelse av prof. Miriam Meckel utfører kommunikasjonsledsagende forskning.

pte display

© science.de

Anbefalt Redaksjonens