lese høyt

Da dronning Elizabeth II ble dronning, satt hun i kronen på et gigantisk fikentre midt i Kenya og så på fra en plattform som ble bygget der ville dyr av saltlick. Prinsessen var sammen med ektemannen Philipp på en reise gjennom landene i Samveldet, som faren faktisk hadde ønsket å gjennomføre. Men George III. var alvorlig syk og hadde bedt datteren om å kjøre på hans sted. Samvittighetsfull som 25-åringen var, oppfylte hun ønsket fra faren. For siden hun hadde vært vitne til kroningen av faren i en alder av ti år, visste hun at hun måtte stille livet til tjeneste for imperiet. Det hadde hun gjort under krigen ganske håndgripelig: Som "korporalprinsesse Elizabeth" tjenestegjorde hun i hæren i 1944, gjorde en "motorvognstyretrening" og skrudde i kjeledressen på motorer rundt. Etter krigen vokste Elizabeth, kjent for sin jerndisiplin, sterkere og sterkere inn i hennes rolle som tronarving - og måtte fylle den ut raskere enn han trodde, da George III. døde overraskende 5. februar 1952. Hun utøvde sitt kontor under helt spesielle, epokegjørende omstendigheter: for Elisabeth ble dronningen som måtte følge med det smertefulle avskjeden fra det stolte imperiet fra den tidligere verdensmaktposisjonen. Derfor er deres integrative ytelse ikke høy nok. Arvingen din vil ha det vanskelig.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens