Juridisk godkjenning av kloningseksperimenter - for eksempel for å produsere sunt organvev for transplantasjon - kan føre til hard konkurranse om menneskelige donorosocytter, ifølge engelske leger. Imidlertid er det allerede flaskehalser i donoregggceller for infertile par, ettersom deres behov øker med 20 til 25 prosent hvert år.

Det er allerede for få frivillige som donerer egg, sier Tony Rutherford fra Leeds General Infirmary, og ventelistene blir lengre og lengre. På toppen av det kan det være lurt å tillate begrensede kloningsforsøk, som i England.

For å produsere sunt erstatningsvev for mennesker, trenger forskere stamceller som de trekker ut fra embryokloner. Og for embryoene trenger de både oocytter og veldig unge embryoer. Imidlertid kan det være en vei ut av elendigheten: Forskere leter for tiden etter måter å trekke ut menneskelige eggceller i prøverøret fra eggstokkvevet. (BBC)

Frieder Graef

© science.de

Anbefalt Redaksjonens