lese høyt

En hare hadde mistet veien til gymsalen i Sparta. Her var bare noen få unge spartanere opptatt med sportsøvelser. Men noen få løp av latter etter den uvanlige gjesten da han gikk utenfor. Akkurat da de hadde forlatt bygningen, begynte jorden å riste, kollapset gymsalen. De som ikke fulgte dyret ble begravet av steinsprutene. Dette jordskjelvet, som skjedde i 464 f.Kr. På grunn av det uvanlige høye antallet ofre i Sparta, fikk det beryktelse: 20.000 mennesker ble angivelig drept. I tillegg utnyttet hjeltene, som ble slavebundet av Spartanernes urfolk på Peloponnes, muligheten for et opprør. De forskanset seg på Ithome-fjellet, der de motarbeidet spartanerne i ti år. Spartanenes militære styrke ble kraftig svekket av jordskjelvet i lang tid. I mellomtiden lyktes en annen stat i det greske området å bli en viktig maktkonkurrent: Athen.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens