Jorden + luft

Redaksjonens

Tannvekt rundt munnen

Eksplosjon av farger

Dino utvidede familie

Kokende ishav

Varmen er god

I tidens avgrensning

Ispose til jorden

Farvel med storhet

730 000

T. Rexs forfedre

Månen som frukt

Tunge istap

Hvor er verdens navle?

VAKRE OG SKADE

Alaska - underjordisk!

Mektige skrubber

Helvetes varme