Les høyt En studie av B. Bendz og kolleger ved Ulleval sykehus i Oslo viser at fluer øker risikoen for venøs trombose. Resultatene ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet 11.11.00.

Forskerne satte 20 friske menn i et lufttrykskammer. I løpet av 10 minutter reduserte de lufttrykket til 76 kilopascals, noe som tilsvarer en flykabin. Etter to timer undersøkte forskerne forsøkspersonenes blod for viktige blodkoagulasjonsfaktorer. Med 2, 5 ganger hadde nivåene av protrombinfaktorer 1 og 2 økt. Trombin-antitrombinkompleksene hadde også økt 8, 2 ganger. Fra dette konkluderer forfatterne at den raske overgangen til lavt lufttrykk, for eksempel når du flyr, øker risikoen for venøs trombose.

Forfatterne motsier resultatene av deres studie av Kraaijenhagen og kolleger. Forskerne hevdet at det ikke er noen økt risiko for venøs trombose på lange turer. (Les rapporten fra 27. oktober 2000. (Kilde: Deutsches Ärzteblatt)

Dagmar Kronenberg

© science.de

Anbefalt Redaksjonens