lese høyt

På dette bildet sitter unge og gamle Maasai fra Kenyan Rift Valley sammen ved leirbålet mens eldgamle forteller historier til guttene. Med historiene videreformidler de også kunnskap om miljøet sitt til neste generasjon. Dette er nøyaktig hva forskere ønsker å promotere - med "historiefortellingsprosjekter". Àlvaro Fernández-Llamazares og Mar Cabeza fra Universitetet i Helsingfors ser historiefortelling som et lovende middel for å bevare det biologiske og kulturelle mangfoldet i en region. De oppfordrer bevarings- og miljøvernere til å bruke kunsten å fortelle for å gjenopplive urfolks kulturarv og bevare det biologiske mangfoldet.

"Hvis naturvernere hører på historiene, kan de forstå det innfødte verdensbildet bedre. Fortellinger kan da lette dialog, forklarer Fernández-Llamazares. Ved å fortelle historier lærer ikke bare barn og unge i samfunnet mer om befolkningens økologiske kunnskap, men også forskere og naturvernere.

Praktiske eksempler eksisterer allerede: et prosjekt på Madagaskar krever beskyttelse av lemurer ved å fortelle historier på den lokale radiostasjonen. I USA viser en mobil skjerm historier om hvordan det lokale bevaringssamfunnet kommer inn i fjellene i Sierra Nevada. Et annet prosjekt støtter unge mennesker i Nord-Kenya. De skriver ned historiene som foreldrene har fortalt om villmarken.

"Disse innledende initiativene bro mellom gapet mellom gjenoppliving av kulturelle tradisjoner og bevaring av naturen, " sier Fernández-Llamazares. De skal bidra til å bryte ny grunn for å bevare det biokulturelle mangfoldet. utstilling

Foto: Joan de la Malla

© science.de - Ruth Roebuck
Anbefalt Redaksjonens