lese høyt

For første gang klarte ALMA-radioteleskopet (Atacama Large Millimeter / submillimeter-array) i Chile å registrere brusk og gassring rundt den unge stjernen Fomalhaut fullt ut. Det himmelske legeme er omtrent 25 lysår fra Jorden. Som astronomer mistenker, består ringen av de iskalde restene av kolliderte kometer. "Endelig kan vi se den klart definerte formen på disken, som muligens kan fortelle oss mye om planetariske systemet bak den, som har skapt dette utseendet, " forklarer Meredith MacGregor fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge, USA.

Rusk og gass i ringen absorberer lyset fra den sentrale stjernen i planetariske systemet. Derfor vises det i innspillingen av radioteleskopet som en glødende bøyle. Fra ALMA-data fant forskere også store mengder karbonmonoksid i ringen. "Disse dataene lar oss konkludere med at den relative forekomsten av karbonmonoksid pluss karbondioksid rundt Fomalhaut handler om hva man finner i kometer i vårt eget solsystem, " sier Luca Matrà ved University of Cambridge. "Denne kjemiske tilhørigheten kan indikere en likhet i kometenes opprinnelse - mellom utkanten av dette planetariske systemet og vårt." Som Matrà og hans kolleger også antar, er det 25-lysårs fjerne planetariske systemet i en fase på rundt fire milliarder For mange år siden har Jorden og dens naboer blitt bombardert av asteroider og kometer.

Foto: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), M. MacGregor; NASA / ESA Hubble, P. Kalas; Saxton (NRAO / AUI / NSF)

© science.de Display
Anbefalt Redaksjonens