lese høyt

Siden høsten Korint i år 146 f.Kr. F.Kr., var det greske fastlandet under romersk styre. Mer enn 200 år hadde gått siden keiser Nero foretok en reise gjennom Hellas i 67 e.Kr. 28. november var han i Korint for å feire "Isthmian Games". Som i hele Hellas søkte han også her for å glede folket med sin sang og ble møtt med jubel. Imidlertid i Korint hadde han en veldig spesiell overraskelse. I en høytidelig tale, som fortsatt er påskrevet i dag, erklærte han grekerne fri fra nå av. Denne gangen må jubelen for de tilstedeværende, i motsetning til applaus for allsangen, ha vært ekte, og Nero mente det faktisk ærlig. Hans entusiasme for grekere, deres kunst og kultur var godt kjent og styrket av den vennlige mottakelsen av hans forestillinger. På mirakuløst vis hadde han også vunnet alle konkurransene han hadde deltatt i. Selv i et stridsvognritt der han falt, erklærte juryen ham vinneren. De greske festivalene og spillene som ble arrangert for dem fant faktisk sted forskjellige steder i en fast syklus og sekvens. De mest kjente spillene i dag er de som ble feiret hvert fjerde år i Olympia. I ære for Neros besøk var noen blitt overført til tidspunktet for hans nærvær. Så mye innkvartering måtte belønnes, og Nero gjorde det gjennom sin frihetserklæring. Men den nye friheten varte ikke lenge. Keiser Vespasian (69-79 e.Kr.) gjenopprettet den gamle staten romerske herredømme.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens