lese høyt

Hva annet som religiøse motiver kan gi drivkraft for grunnlaget for utdanning i Puritan New England? De som ønsket å leve gudfryktige, måtte kjenne Bibelen. "Og det gledet Herren å henvise hjertene til medlemmene i rådet til å opprette en skole og sikre at den raskt blir et kunnskapens opprinnelse i denne ørkenen." En samtid beskrev således beslutningen om å grunnlegge den første skolen i Nord-Amerika. Det teologiske seminaret skal være lokalisert i Newtown, en liten by nær Boston - i dag kjent som Cambridge. Rådmennene kilden vår snakker om, ble dannet av General Court, regjeringen i Massachusetts Bay-kolonien. Og datoen som ble nevnt for stiftelsesakten markerer dagen beslutningen ble gjort om å gi £ 400 - en enorm sum, tilsvarende omtrent halvparten av alle skatteinntekter for hele kolonien for 1635. To år gikk imidlertid før de første studentene klarte å nå den nye høgskolen. Men snart fikk instituttet betydning og omdømme, ikke minst fordi anerkjente akademikere fra engelske universiteter fikk fotfeste her. Forresten, John Harvard, under hvis navn universitetet har verdensomspennende omdømme i dag, hadde ingenting å gjøre med selve grunnleggelsen. Men da den fromme døde kort tid etter sin egentlige åpning sommeren 1638, hadde han allerede fått så stor tjeneste hos universitetet at han testamenterte halvparten av formuen og hele biblioteket. Av takknemlighet bestemte Retten i mars 1639 "at skolen skulle bære navnet 'Harvard Colledge."

© science.de

Anbefalt Redaksjonens