lese høyt

I hjertet av jordens kjerne er temperaturen ifølge nye beregninger rundt 6000 grader celsius. Det er 1000 grader mer enn tidligere antatt, sier franske forskere rundt Simone Anzellini fra Commissariat à l'Energie Atomique i Arpajon.

Jordkjernen under jordens mantel på en dybde på rundt 2900 kilometer består av smeltet jern. Imidlertid i "kjernen av kjernen", fra 6350 kilometer dybde, er trykket så høyt at jernet blir solid igjen. Forskernes problem var at selv om de var i stand til å estimere trykket i hjertet av jorden ved seismiske målinger, kunne de ikke direkte utlede temperaturforholdene. Det var nødvendig å finne ut av hvilket trykk og ved hvilken temperatur jern i det indre av jorden er flytende, fast eller i overgangsstadiet. For dette formålet, på European Synchrotron i Grenoble, ble jernkorn presset sammen med laserstråler under intenst trykk og oppvarmet. Eksperimentet viste at metallet smelter ved et trykk på 2, 2 millioner atmosfærer og 4800 grader celsius. Fra disse målingene beregnet forskerne hvor varmt det er med et trykk på 3, 3 millioner atmosfærer - trykket som råder ved overgangen fra væske til fast kjerne - og kom til den infernale varmen på nesten 6000 grader celsius.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens