Hologram av et hydrogenatom omgitt av oksygenatomer, Ronald Rogge, SIMS
Lese høyt Verdens minste hologram klarte å hente kanadiske forskere fra et enkelt hydrogenatom omgitt av flere oksygenatomer. Denne metoden åpner for et nytt felt for studier av nye materialer eller komplekse biologiske strukturer. Resultatene deres presenteres i tidsskriftet Nature (Vol 414, s. 525). Forskere ved Steacie Institute of Molecular Science, Chalk River, Ontario og Atomic Energy of Canada Ltd. henvendte seg til innspillingen. en prøve i små trinn gjennom en nøytronstråle. Den spesielt effektive spredningen av nøytroner ved hydrogenatomer i mineralet simpsonite gjorde det mulig for dem å avbilde disse atomene og de omliggende oksygenlag tredimensjonalt. For denne høye atomoppløsningen må alle nøytroner ha den samme energien. Når de analyserte spredningsdataene, måtte forskerne også vurdere effekten av krystallmiljøet på hydrogenatom.

I motsetning til etablerte 3D-strukturundersøkelser ved røntgendiffraksjon, med denne metoden ingen høy renhet, trenger eksakte enkeltkrystaller utvides. Spesielt for biologiske prøver er denne metoden for nøytronholografi spesielt nyttig fordi organisk materiale inneholder mange hydrogenatomer, sier Ronald Rogge, medforfatter for studien. I tillegg er prøvematerialet betydelig mer beskyttet i en nøytronbestråling enn i en strukturell analyse med røntgenstråler.

Jan Oliver Löfken

© science.de

Anbefalt Redaksjonens