Les høyt Til tross for harde internasjonale protester, forlot en annen japansk hvalfangstflåte Antarktis på fredag. I følge Fiskeridepartementet vil omlag 400 vågehval bli drept "i forskningsøyemed" innen våren. Blant annet vil data om dyrenes alder og vaner bli samlet inn. Miljøorganisasjonen Greenpeace protesterte sterkt mot den fornyede jakten på sjøpattedyrene. "Japan ignorerer kaldt internasjonal kritikk og fortsetter nådeløst å drepe beskyttede hvaler. Dette må endelig komme til en slutt, sier Jörg Feddern, marinekspert i Greenpeace Tyskland.

Organisasjonen anklaget Japan for å ha brutt internasjonale avtaler og oppfordret Tokyo-regjeringen til å minne om skipene. Hvalfangst ble forbudt siden 1986. Den flåtedrevne hvalreservatet i Antarktis har eksistert siden 1994. Japan investerer millioner i promotering av hvalfangst og forkledd drap av sjøpattedyr som en "vitenskap". Andre stater, inkludert USA, hadde gjentatte ganger protestert mot Japans hvalfangstprogram.

Kjøtt av sjøpattedyr er ettertraktet av japanske gourmeter som en delikatesse. Det selges på det åpne markedet - ifølge offisielle tall, for å finansiere kostnadene ved hvalforskning. Regjeringen uttaler at den ikke bryter lovbestemmelsene. Ifølge Greenpeace ønsker imidlertid japanerne på vei tilbake til industriell hvalfangst for å få overskudd ved å selge kjøttet. Selv nå hvalkjøtt bringer opp til 600 merker per kilo, heter det.

Den nye hvalfangstflåten dro fredag ​​fra den sørvestlige japanske havnen i Shimonoseki, der møtet i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen i 2002 vil finne sted. Flåten består av tre harpunbåter, et søkeskip og moderskipet Nisshin Maru. Flåten er ventet tilbake i april. Greenpeace har lansert en omvisning i tjue tyske byer i protest. Medlemmer av Greenpeace-gruppene viser bilder av det de kaller meningsløs slakting og ber forbipasserende sende protestpostkort til den japanske utenriksministeren.

Den japanske regjeringen har gjentatte ganger blitt bedt av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) om å stoppe jakten og bare bruke de "vitenskapelige undersøkelser" som ikke fører til dyrenes død. Videre ville de "forskningsresultatene" som er oppnådd så langt bli avvist som overflødige av forskerne fra Hvalfangstkommisjonen. utstilling

© science.de

Anbefalt Redaksjonens