lese høyt

Med tillatelse i 1867/68 til at en jøde i Bayern fikk lov til å bli dommer, falt en av de siste diskriminerende bastionene. Dermed var "den flere tiår lange, arbeidskrevende og tornete kampen for den sivile og politiske likheten mellom jødene i Bayern" (Stefan Schwarz). Og nå, av alle ting, skulle denne retten begrenses igjen. Georg Heim, leder for "Bavarian Christian Peasants 'Association" innen Bavarian Center Party, hadde introdusert et lovforslag i det statlige parlamentet i 1901, hvorved antallet jøder i bayerske domstoler skulle reduseres til i underkant av en prosent av andelen jøder i Befolkningen ville tilsvare. Heims intensjon var å bruke antisemittiske harme for å styrke hans posisjon i partiet. Et flertall av liberale, sosialdemokratene og regjeringen, avviste imidlertid loven i desember. Justisministeren påpekte at 2, 1 prosent av jødiske dommere representerte et mye mindre antall enn de 18 prosent av jødiske advokater. I tillegg ville jøder på landsbygda ikke en gang bli utnevnt til dommere. Så gledelig var det at lovforslaget ble avvist, bare det siste argumentet viser hvor sterkt antisemittismen hadde blitt innført selv i borgerlige kretser igjen.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens