Å lese høyt Kvinner er mer utsatt for de skadelige effektene av røyking enn menn. Dette er konklusjonen fra en studie fra Norsk nasjonalt folkehelseinstitutt, som nå er publisert i Journal of Epidemiology and Community Health.

Som en del av en storstilt helsestudie i Nord-Trøndelag ble mer enn 65 000 personer over 20 år spurt om tilstanden til luftveiene. Blant alle røykere med sammenlignbart daglig sigarettforbruk og lignende historie, rapporterte betydelig flere kvinner pusteproblemer som hoste, pustevansker og pustelyder. Som med sigaretter økte frekvensen av astma: 10 prosent av kvinnene som røykte 20 eller flere sigaretter om dagen rapporterte astmasymptomer. Hos menn kunne en slik trend ikke bestemmes.

I følge forfatterne av studien trekker ikke kvinner mer sigaretter enn menn, men deres mindre luftveier er mer utsatt for miljøgifter når de røyker. Generelt rapporterte kvinner og menn som røykte dobbelt så mange luftveisplager som ikke-røykere. Jo lengre tid det ble røykt, jo tidligere dukket symptomene opp.

Almut Bruschke-Reimer

© science.de

Anbefalt Redaksjonens