lese høyt

Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin har kritisert inkludering av dyrevelferd i grunnloven. Legene frykter at dyrevelferd i enkelte tilfeller kan komme i konflikt med den konstitusjonelt garanterte forskningsfriheten - med den konsekvens at enhver forsker må bevise at han bare kan oppnå sine mål med dyreforsøk. Da ville en rekke forskningsprosjekter fiske ut eller bli flyttet til utlandet, fordi man ikke kan åpne for nytt vitenskapelig grunnlag fra velprøvd faktakunnskap. Arbeidsgruppen mener at vitenskapelig forskning på dyr er etisk og avgjørende. Dette gjelder klinisk medikamentprøving, grunnleggende forskning og arbeidssikkerhet. Å innlemme dyrevelferd i grunnloven vil skape risikoer som ikke kunne undervurderes for fremtidig forebygging og kontroll av sykdommer som kreft eller hjerteinfarkt. Forskerne krever derfor at det settes inn en klausul i loven som gjør det klart at dyreforsøk i vitenskapens tjeneste ikke hindres.

Hans Groth

© science.de

Anbefalt Redaksjonens