lese høyt

lese

Omfattende forskningsoversikt og status for søknader: Zhiming Wang (red.) Quantum Dot Devices Springer, Heidelberg 2012 € 118, 99

Gjennomgå artikkel om kolloidale kvantepunkter: Jin Young Kim et al., Colloidal Quantum Dot Materials and Devices: A Quarter-Century of Advances Advanced Materials Vol. 25, s. 4986-5 010 (2013)

Internett

Videoer som illustrerer fordelene med kvanteprikker i skjermer: www.youtube.com/watch?v=b1OaUsF1dcQ#t=81 www.youtube.com/watch?v=iZMEQmVaRcY vimeo.com/43420952.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens