lese høyt

Dypt i hjertet av en supernova-rest er alltid en stor floke av støv og nydannede molekyler. Ved hjelp av radioteleskopet ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) i Chile har forskere nå vært i stand til å lokalisere disse molekylene og lage et høyoppløselig 3D-bilde av "støv- og molekylfabrikken". Spesielt for å utforske søppelskyen fra Supernova 1987A, brukte astronomer ALMAs evne til å fange veldig presise detaljer i under-millimeterområdet for å avkode tidligere uidentifiserte molekyler. Resultatene ble publisert i Astrophysical Journal Letters og i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Innspillingen gir ny innsikt i forholdet mellom den unge resten av supernovaen i 1987 og dens 163.000 fjerne år lange galakse. De lilla områdene viser utslippene av silisiummonoksid, gult er utslippsområdet for karbonmonoksydmolekyler. Den blågrønne ringen kommer fra data fra Hubble-teleskopet, som ble overført til 3D-rekonstitusjonen.

Bilde: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO); R. Indebetouw; NASA / ESA Hubble

© science.de - Ruth Rehbock-annonse
Anbefalt Redaksjonens