Tinnitus-pasienter hører stadig lyder, selv når ingen ytre stimuli trenger inn i ørene. (Bilde: Wikipedia)
Les ut Om lag en million tyskere lider av kroniske øre lyder. Behandlingen av disse tinnitusforstyrrelsene er vanskelig. Nå rapporterer forskere fra Heidelberg om store suksesser med et nytt terapikonsept der pasienter skal lære med hjelp av musikk for å kontrollere oppfatningen av tinnitus på en målrettet måte. For fru M. hadde livet blitt tortur. I 28 år led 57-åringen av et høyt pip i venstre øre, og etter et plutselig hørselstap for fem år siden ble en fløyte lagt til høyre øre. Ørehørene fikk ofte M. til å sove dårlig og fanget oppmerksomheten hennes, slik at hun ikke lenger kunne utøve yrket sitt. Turn brakte en musikkterapi ved det tyske senteret for musikkterapiforskning (DZM) i Heidelberg: I ​​et nyutviklet terapikonsept lærte M. å aktivt kontrollere oppfatningen av tinnitus og å konvertere de negative følelsene knyttet til det til positiv tenking. Selv om notene ikke helt har forsvunnet siden den gang, er de ikke lenger en stor belastning for Ms M. liv.

Tinnitus er en utbredt sykdom: medisinsk fagfolk estimerer antall pasienter som trenger behandling til mer enn en million. Årsakene til denne lidelsen ofte assosiert med store lidelser for pasienter er mangfoldige. Bare noen få har en klar trigger, for eksempel en endring i blodkarene, som genererer en lyd som også kan høres utenfra. Mye mer vanlig er imidlertid den såkalte subjektive tinnitus som bare pasienten hører. Å avfeie ørestøyen som ren fantasi er derfor fremdeles feil: nervecellene som er ansvarlige for å høre i hjernen, får et signal fra de fine auditive cellene i det indre øret via den auditive nerven hos disse pasientene. I oppfatningen skiller ikke tinnitusen seg utgangspunktet fra høringen av virkelige lyder.

Slike falske signaler i hørselscellene kan ha mange årsaker, og mange av mekanismene er ennå ikke forstått i detalj. Utløserne inkluderer skader forårsaket av støy, infeksjoner i det indre øret eller bivirkninger av medisiner eller metabolske sykdommer. Ofte er imidlertid årsakene også spenninger og forstyrrelser i livmorhalsryggen og den temporomandibular leddet.

Hos mange pasienter blir en slik subjektiv tinnitus kronisk. Det vil si at ørestøyen kan endre volumet, men forsvinner aldri helt. Ofte ble ørestøyen allerede da uavhengig: Hjernen har da lagret lyden som en øre, selv om den opprinnelige årsaken til tinnitus i øret for lengst er forsvunnet og fra det indre øret ikke kommer noe tilsvarende lydsignal mer. utstilling

Målet med terapikonseptet som er utviklet av Heike Argstatter og Hans Volker Bolay fra DZM i Heidelberg, er å bryte gjennom denne fiksering av hjernen på øre støy og å styre oppfatningen igjen på andre veier. Den kan behandle pasienter som hører en tone med tydelig definert frekvens og ikke for eksempel støy eller brum.

Den første komponenten i terapien er å gjenskape tinnitonen i tonehøyde og volum ved hjelp av en elektronisk tonegenerator. Denne lyden danner da det nye grunnlaget for å lytte til musikk. Dermed høres terapeuten avslappingsmusikk med tinnitustonen eller en av oktavene som rotnoten. "Pasientene integrerer denne lyden i hørselsprosessen og oppfatter den for første gang ikke lenger som negativ, " forklarer psykolog Heike Argstatter i et intervju med wissenschaft.de.

"På det andre trinnet synger pasientene spesifikt tinnitustonen og lærer å kontrollere den, " sier Argstatter. Gjennom målrettet lytting og øvelser som sang av foreskrevne melodier lærer de også å kontrollere oppmerksomheten og derved påvirke tinnitus aktivt. Ytterligere elementer i terapikonseptet er å bedre kontrollere påvirkningen av stress på tinnitus og å fokusere på positive ting. I tillegg trener pasientene for å ta i bruk disse teknikkene i hverdagen og tildele en positiv funksjon til tinnitus - som et varselsignal for stress, for eksempel.

Seksti pasienter har allerede fullført og fullført Heidelberg-terapikonseptet bestående av tolv økter - med stor suksess, som Argstatter melder: "Hos sytti prosent var det en klar forbedring, " sier psykologen. Stressindeksen til det såkalte tinnitus-spørreskjemaet, som indikerer hvor sterkt en pasient lider av ørehørene, falt permanent hos disse pasientene, som vist i intervjuet med M, der ørehørene ikke lenger er en tung belastning. som bestemmer hele livet.

I en ny studie med andre pasienter, som begynner i september, ønsker Heidelberg-forskerne nå å teste terapiens effektivitet ytterligere. De tolv enhetene kan fullføres enten som en blokk i løpet av åtte dager eller distribueres over tolv uker. Det er en venteliste for kompakt terapi, mens det fremdeles er ledige plasser for langvarig terapi. Også det kommende året vil det bli tilbud om steder for behandlingen. Kostnadene er ennå ikke overtatt av helseforsikringsselskapene.

ddp / science.de Ulrich Dewald

science.de

Anbefalt Redaksjonens