Målehjelmen er fremdeles noe tungvint (Bilde: Peter Volegov)
Les høyt En gruppe forskere fra Los Alamos National Laboratory i USA har utviklet en ny metode for å forbedre målinger av menneskelige hjernebølger. Midtpunktet i prosessen er en hjelm utstyrt med meget følsomme magnetfeltføler, som i tillegg er avskjermet fra et forstyrrende magnetfelt i miljøet av en superledende blykappe. På denne måten kan den forstyrrende bakgrunnsstøyen effektivt undertrykkes. Hjelmen presentert av Petr Volegov og kollegene i tidsskriftet "Physics in Medicine and Biology" (bind 49 side 2117) består av såkalte superledende kvanteinterferenssensorer (SQUIDs), som kan oppdage ørsmå magnetiske strømmer. Slike sensorer har lenge vært brukt til å registrere nerveimpulsene til den menneskelige hjernen i en prosess som kalles magnetoencefalogram.

Sensorene er imidlertid så følsomme at magnetfeltene som genereres av nervestrømmene ofte blir fullstendig tilslørt av bakgrunnsstøy forårsaket av magnetiske felt. Volegov har derfor installert sensorene sine i en hjelm, som er omgitt av et superledende blylag.

Når dette laget avkjøles til en temperatur under 8 grader Kelvin over null, beskytter ledningen, som har blitt superledende, eksterne magnetfelt takket være Meisner-effekten. På denne måten kan de små hjernebølgene måles med mye bedre kvalitet, sa forskerne.

Stefan Maier-annonse

© science.de

Anbefalt Redaksjonens