En konge-pingvin. Foto: © V. Viblanc / IPEV
Les høyt Et forskerteam ledet av Vincent Viblanc fra Universitetet i Strasbourg har observert en kongepingvinkoloni på Besatt øy, i det sørlige Indiske hav. Resultatet: De fleste av dyrene ble vant til folk rundt seg, og folk har kommet inn og ut av øya i 50 år. Imidlertid er fangst for forskning fremdeles stressende for fuglene. I studien observerte forskerteamet to grupper av rasende pingviner og målte hjertefrekvensen: en som hadde vært vant til tilstedeværelsen av forskere og turister i mange år, og en som sjelden hadde hatt kontakt med mennesker i det siste. Dyrene ble utsatt for tre forskjellige stressfaktorer: Forskerne nærmet seg dem på ti meter, kom med høye lyder og til slutt fanget noen dyr. De sammenlignet deretter hjerteslaget til dyrene i begge grupper.

Det viste seg at tilstedeværelsen av mennesker og de høye lydene knapt påvirket dyrene i den hyppig observerte gruppen? Pingvinene ble tydeligvis vant til det gjennom årene. Gruppen av ellers uobserverte dyr ble enda mer stresset her: Hjertesatsen deres økte selv med de lette stressfaktorene med 30 og 60 prosent mer enn hos den vante gruppen. For begge gruppene er imidlertid fangst en sterk årsak til stress, og hjerterytmen i den vante gruppen skutt opp 40 prosent. Imidlertid kom denne gruppen seg raskere etter stresset enn den ellers uobserverte, rapporterer forskerne. Viblanc oppsummerer: "Et sentralt spørsmål for naturvernere er i hvilken grad menneskelige induserte forstyrrelser som forskning og turisme påvirker dyrelivet, og hvordan dette påvirker mangfoldige studier."

Vincent Viblanc (University of Strasbourg) et al .: BMC Ecology; doi: 10.1186 / 1472-6785-12-10 © science.de - Gesa Seidel

© science.de

Anbefalt Redaksjonens