lese høyt

Ingen tvil om at Agatha Christie var en begavet mysterieskribent. Men bare noen få vet at hun levde ut av detektivfølelsen sin på et helt annet felt: hun jobbet som arkeolog i tretti år. På siden av mannen sin, arkeologen Max Mallowan, tilbrakte hun mye tid mellom 1928 og 1958 i Midt-Østen, hvor hun restaurerte forhistorisk keramikk og laget en omfattende fotodokumentasjon av funnene.

Christie er en av syv pionerarkeologer Amanda Adams introduserer. Den første i troppen er Amelia Edwards (1831-1892), spesialist i det gamle Egypt, og avslutter Dorothy Garrod (1892-1968), som forsket på steinalderfunn i Europa og Palestina. Selv om de individuelle biografiene ikke går veldig dypt, og de vitenskapelige aspektene er ganske korte. Men bokens styrke er at den viser hvordan arkeologien har endret seg fra skattejakt til vitenskap over tid - og med hvilken energi og pågangsmot de kjente kvinnene gikk på jobb. Ikke bare når det gjelder hennes eventyrlige ekspedisjoner, men fremfor alt med tanke på datidens konvensjoner: Rollen som vitenskapsmann - spesielt i et mannsdominert felt som arkeologi - var en gang offensiv. Martina Zick

Amanda Adams GRAB BRING GLÜCK Gerstenberg, Hildesheim 2013 240 s., € 26, 95 ISBN 978-3-8369-2674-4

© science.de

Anbefalt Redaksjonens