lese høyt

Den berømte DNA, deoksyribonukleinsyre, er et ubeskrevet, grått, klebrig stoff. Men uten det glødende molekylet ville det ikke være noen menneskelighet og ikke noe liv på jorden i det hele tatt. Ikke rart at DNA har flere historier enn noen annen kjemisk forbindelse. Den sveitsiske forskeren Friedrich Miescher var den første som mistenkte på 1800-tallet at molekylet har en spesiell rolle i biologien. Hans banebrytende forskning ble gjort på et kjøkken i kjelleren på et Tübingen-borg. Men det var først i 1953 da James Watson og Francis Crick presenterte den strukturelle modellen for den doble heliksen i Cambridge at forskerne anerkjente den spesielle rollen til DNA som bærer av biologisk informasjon.

Den amerikanske vitenskapsforfatteren Sam Kean har samlet mange historier rundt det genetiske molekylet. Han begrenser seg ikke til de kjente heltene i moderne biologi. Fokuset er heller på mennesker som Tsutomu Yamaguchi. Den japanske ingeniøren og hans DNA ble eksponert to ganger i 1945 i Hiroshima og Nagasaki for ekstremt høye nivåer av radioaktiv stråling. Men han overlevde, og DNAet hans forble nesten uskadd - noe som overrasket profesjonelle verden frem til i dag. Sam Kean bryr seg ikke om fullstendighet. Den informative og lettleste boken kan nytes uten forkunnskaper. Michael Lange

Sam Kean DOPPELHELIX BEHOLD BEDRE Hoffmann og Campe Hamburg, 2013 447s., € 24.99 ISBN 978-3-455-50260-2

© science.de

Anbefalt Redaksjonens