lese høyt

Det var den påfølgende konklusjonen av en lang utvikling: Siden 980 e.Kr. hadde vikingene i økende grad presset til England. Til å begynne med hadde de bare plyndret med raid, men deretter gjenoppdaget den mye mer lukrative metoden til "Danegelds" under sin danske konge Svein Gabelbart - i dag skulle det kalles beskyttelsespenger. Totalt 150 000 pund sølv som hadde strømmet mellom 990 og 1015 i de danske kistene. Men den villige betalingen drev bare danskenes grådighet. Dette skyldtes hovedsakelig ubesluttsomheten til den angelsaksiske herskeren Ethelred. Hans tilkjenning "det uklare" gjør det klart at han ikke ønsket å lykkes i hans regjeringstid. Også forsvaret mot vikingene ikke. Tvert imot rapporterer Anglo-Saxon Chronicle for året 999: "Alle disse forberedelsene ved land og sjø gjorde ingenting, bare økte folkenes desperasjon, betydde sløsing med sølv og vekket fiendens oppmuntring. "I 1013 hadde den store England hatt nok til å systematisk suge seg ut: De utviste Ethelred og tilbød kronen til Svein. Erkebiskop Wulfstan, som fordømte denne "store svik", forble en ensom innringer. Men Svein kunne ikke glede seg over suksessen lenge. Han døde året etter. Og først da Ethelred og hans modige sønn Edmund Ironside var død, ble dansk styre sterkere. 30. november 1016 tok Knut tronen. Han skulle beholde ham til 1033.

© science.de

Anbefalt Redaksjonens