Les høyt Bare foreldreomsorgen kan være livsfarlig for fugleunger. Thomas Martin fra Montana Cooperative Wildlife Research Unit ved University of Montana og hans kolleger oppdaget at mange fiender bare blir klar over de skjulte reirene ved stadig tilnærming og avgang fra foreldrene.

Så langt antok forskerne at et godt kamuflert nest rever garanterer guttenes overlevelse. Men tydeligvis spiller foreldrenes aktivitet under oppdragelsen en viktig rolle.

Som en del av studien fulgte arbeidsgruppen ti fuglearter under rasen. Avhengig av hvor mye en art hadde omsorg for avkommet sitt, kom ekorn eller jay på scenen med ulik frekvens for å angripe gutten. At det faktisk var foreldreomsorgen som tiltrakk fiendene, skyldtes langsiktige observasjoner fra oviposisjon til tiden guttene forlot reiret.

Mens eggene klekkes, sitter de fleste foreldre ubevegelige i reiret mesteparten av tiden. Derfor er eggene relativt trygge mot fiender på dette tidspunktet. Først når de voksne fuglene stadig fôrer etter mat og holder reiret rent, øker faren for fiendtlige angrep. Fuglearter der foreldrene er spesielt opptatt av avkommet, var derfor mer utsatt.
Bilde: Thomas Martin

Joachim Schüring-annonse

© science.de

Anbefalt Redaksjonens